تلفن های معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر هدایت اله اعتمادی زادهمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی32355424280
دکتر فرشاد اکبری پناهرئیس گروه تحصیلات تکمیلی32355390278
دکتر علی نهاوندیمدیر امور آموزشی دانشگاه33339983283
دکتر کیومرث عزیزملایریرئیس گروه برنامه ریزی آموزشی32355389211
دکتر داود اخضریرئیس گروه حمایت از استعدادهای درخشان 32355357228
لیلا بیات نژادمسئول دفتر معاونت آموزشی32355424 280
معصومه ناصریکارشناس دفتر معاونت آموزشی32355394284
وحید تاجیکرئیس اداره خدمات آموزشی33339983283
فاطمه روستاییکارشناس مسئول آموزش 32355485285
مهلا فرجیکارشناس مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی32355390281
مرضیه سجودیکارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی32355390281
لیلا زندیهکارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی32355390281
نسرین عبدلیکارشناس مسئول پذیرش و نظام وظیفه33339981286
مریم روزبهانیکارشناس نقل و انتقالات32355501287
زهرا دشتیکارشناس مسئول خدمات ماشینی32355469288
نسرین احمدیکارشناس خدمات ماشینی32355469288
معصومه مطلبیکارشناس دانش آموختگان32355439290
وحید سرمستیکارشناس دانش آموختگان32355439290
محمد داراییکارشناس آموزش دانشکده علوم پایه32355449352
علی رسولی جوکارکارشناس آموزش دانشکده علوم پایه32355449352
غلام حسین می آبادیکارشناس آموزش دانشکده علوم ریاضی و آمار32355489382
محمد دشتیکارشناس آموزش دانشکده علوم ریاضی و آمار32355489382
شیرین غیاثوندکارشناس آموزش دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست32355450440
حشمت الله رضاییکارشناس آموزش دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست32355450440
علی میرزاییکارشناس آموزش دانشکده کشاورزی32355425480
کبری مولویکارشناس آموزش دانشکده کشاورزی32355425480
علی بهنامکارشناس آموزش دانشکده عمران و معماری32225316262
اسماعیل امیریکارشناس آموزش دانشکده عمران و معماری32225316237
مهدی رفیعیکارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی32355425505
سعید رحیمیکارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی32355425505
احد کیانیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی32355451408
زمزم الهدی محبوبیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی32355451408
محمد فرمانیکارشناس دبیرخانه و بایگانی آموزش292
محمد زمانیکارشناس دبیرخانه و بایگانی آموزش292
محمد فرخزادیکارشناس دبیرخانه و بایگانی آموزش292
فاطمه همتیکارشناس اداره فارغ التحصیلان

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 33339840 ، 33339841 و 33339843 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.