تلفن های معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر حمیدرضا افتخاری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 32355424 280
دکتر مسیب زهره وند مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 32456511 283
دکتر عیسی سلگی سرپرست گروه تحصیلات تکمیلی 32355390 278
دکتر علیرضا سلیمانی سرپرست گروه حمایت از استعدادهای درخشان 32355357 228
حجت الاسلام دکتر یحیی نورمحمدی نجف آبادی سرپرست گروه برنامه ریزی آموزشی 32355394 284
لیلا بیات نژاد مسئول دفتر معاونت آموزشی 32355424 280
وحید تاجیک رئیس اداره خدمات آموزشی 32456511 283
مریم روزبهانی کارشناس نقل و انتقالات 32355501 287
زهرا دشتی کارشناس مسئول خدمات ماشینی 32355469 288
نسرین احمدی کارشناس خدمات ماشینی 32355469 288
معصومه مطلبی کارشناس مسئول فارغ التحصیلان 32355439 290
فوزیه منصوریان کارشناس فارغ التحصیلان
مریم طاهری کارشناس فارغ التحصیلان 32355439 290
محمد زمانی کارشناس دبیرخانه و بایگانی آموزش 32355485 292

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32456517، 32456518و 32355470 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.