تلفن های معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر حمیدرضا افتخاری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 32355424 280
دکتر مسیب زهره وند مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 32456511 283
دکتر عیسی سلگی سرپرست گروه تحصیلات تکمیلی 32355390 278
دکتر علیرضا سلیمانی سرپرست گروه حمایت از استعدادهای درخشان 32355357 228
حجت الاسلام دکتر یحیی نورمحمدی نجف آبادی سرپرست گروه برنامه ریزی آموزشی 32355394 284
لیلا بیات نژاد مسئول دفتر معاونت آموزشی 32355424 280
معصومه ناصری کارشناس دفتر معاونت آموزشی و برنامه ریزی درسی 32355394 284
وحید تاجیک رئیس اداره خدمات آموزشی 32456511 283
فاطمه روستایی کارشناس مسئول آموزش و کمیسیون موارد خاص 32355463 285
مرضیه سجودی کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی 32355390 281
لیلا زندیه کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی 32355390 281
نسرین عبدلی کارشناس مسئول پذیرش و نظام وظیفه 32456512 286
مریم روزبهانی کارشناس نقل و انتقالات 32355501 287
زهرا دشتی کارشناس مسئول خدمات ماشینی 32355469 288
نسرین احمدی کارشناس خدمات ماشینی 32355469 288
معصومه مطلبی کارشناس مسئول دانش آموختگان 32355439 290
غلام حسین می آبادی کارشناس آموزش دانشکده علوم ریاضی و آمار 32355489 382
مسعود دائمی کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه 32355449 352
شیرین غیاثوند کارشناس آموزش دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست 32355450 440
علی میرزایی کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی 32355462 480
اسماعیل امیری کارشناس آموزش دانشکده عمران و معماری 32225316
مهدی فراهانی کارشناس آموزش دانشکده عمران و معماری 32225316
سعید رحیمی کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی 32355462 505
احد کیانی کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی 32355451 408
فرشاد شیخ الملوکی کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی 32355451 408
محمد فرمانی کارشناس دبیرخانه و بایگانی آموزش 32355485 292
محمد زمانی کارشناس دبیرخانه و بایگانی آموزش 32355485 292
فاطمه همتی کارشناس اداره فارغ التحصیلان 32355439 290
بهاره خالقی کارشناس اداره فارغ التحصیلان 32355439 290
سید مهدی موسوی کارشناس آموزش دانشکده علوم ریاضی و آمار 32355489 382
مهدی رفیعی کارشناس آموزش دانشکده عمران و معماری 32225316 262
مجید جباری کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32456517، 32456518و 32355470 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.