چهارشنبه 2 خرداد 1403   13:39:33
1398/7/10 چهارشنبه
1398/11/14 دوشنبه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ملایر در تاریخ 12 خرداد 1389 و پس از تأیید هیأت امنا به صورت دانشکدۀ مستقل در دانشگاه ملایر شروع به فعالیت نمود. این دانشکده در بدو تأسیس با سه گروه آموزشی شامل گروه های آموزشی علوم تربیتی، روانشناسی و دروس عمومی شروع به فعالیت نمود. در حال حاضر با نه گروه آموزشی شامل گروه های آموزشی معارف اسلامی، علوم ورزشی، حقوق قضایی، روانشناسی، علوم تربیتی، مدیریت بازرگانی، فلسفه و کلام اسلامی، زبان و ادبیات انگلیسی و دروس عمومی در حال تربیت نیروی متخصص می باشد. لازم به ذکر است گروه های آموزشی روانشناسی، علوم تربیتی و زبان و ادبیات انگلیسی در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، گروه های آموزشی مدیریت بازرگانی و فلسفه و کلام اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد، گروه های آموزشی حقوق و علوم ورزشی در مقطع کارشناسی دانشجو می‌پذیرند. در راستای گسترش رشته های دانشکده اخذ مجوز برای رشته های معارف اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی و مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی در دست اقدام می‌باشد.

معرفی افراد
حجت الاسلام والمسلمین دکتر یحیی نورمحمدی نجف آبادی
سرپرست دانشکده ادبیات و علوم انسانی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد کاکاوند
معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر یاسین حسینی
مدیر گروه علوم ورزشی
دکتر یداله قاسمی پور
مسئول پیگیری امور گروه روانشناسی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید مرتضی هنرمند
مدیرگروه معارف اسلامی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر جمال سروش
مسئول راه اندازی و پیگیری امور گروه فلسفه و کلام اسلامی
دکتر غیاث الدین علیزاده
سرپرست گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتر حبیب اله کیانی
مسئول راه اندازی و پیگیری امور گروه حقوق
دکتر محسن نظرزاده
سرپرست گروه علوم تربیتی
دکتر سید مهدی میرمهدی
مسئول پیگیری امور گروه مدیریت
زهرا جباری
مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی
احد کیانی
کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محمد شمس بخش
کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی