چهارشنبه 2 خرداد 1403   13:54:18
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر مهدی هدایتی

دکتر مهدی هدایتی

دکتر مهدی هدایتی

سمت: سرپرست دانشکده کشاورزی

تلفن محل کار: 32457508

تلفن داخلی: 470

پست الکترونیکی: hedayati@malayeru.ac.ir

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~mhedayati