پنجشنبه 30 فروردین 1403   22:38:07
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر وحید نائینی

دکتر وحید نائینی

دکتر وحید نائینی

سمت: رئیس دانشکده فنی و مهندسی

تلفن محل کار: 32457524

تلفن داخلی: 565

پست الکترونیکی: vnaeini@malayeru.ac.ir

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~VNaeini