شنبه 29 شهريور 1399   06:31:56
راهنمای تلفن دانشگاه ملایر
لیست تلفن های ضروری دانشگاه ملایر
نام و نام خانوادگیسمتتلفن مستقیمتلفن داخلیپست الکترونیک

دکتر خسرو سایوند

رئیس دانشگاه ملایر

33339881

201 و 202

ksayehvand@yahoo.com

حجت الاسلام والمسلمین مهدی عباسی

سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملایر

33339980

237

129nahad@nahad.ir

دکتر هدایت اله اعتمادی زاده

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

32355424

280

etemad.hedayat@gmail.com

دکتر رشید رضایی

معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی

33339944

240

finance@malayeru.ac.ir

دکتر محمد بشیرگنبد

معاون دانشجویی

33339844

301

moavenat.daneshjoee@malayeru.ac.ir

دکتر فرشید میرزائی

معاون پژوهش و فناوری

32355491

320

دکتر حمید نوری

معاون فرهنگی و اجتماعی

32355327

340

Moavenat.farhangi@malayeru.ac.ir

دکتر مجید رستمی بروجنی

سرپرست پژوهشکده انگور و کشمش

32355380

521

دکتر مهدی رضایی صامتی

رئیس دانشکده علوم پایه

32355404

350

دکتر علی ختن لو

رئیس دانشکده علوم ریاضی و آمار

32355466

381

a.khotanloo@malayeru.ac.ir

دکتر رسول احمدی فر

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

32355348

401 و 406

rahmadifar@malayeru.ac.ir

دکتر علیرضا سوری

رئیس دانشکده فنی و مهندسی

32355465

500

arsouri@gmail.com

دکتر علیرضا ایلدرمی

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

32355330

430

دکتر امیرحسین سیاح زاده

رئیس دانشکده عمران و معماری

32232346

201

a.sayahzade@malayeru.ac.ir

دکتر شهریار مهدوی

رئیس دانشکده کشاورزی

32355338

470

sh.mahdavi@malayeru.ac.ir

دکتر علی نهاوندی

مدیر امور آموزشی دانشگاه

33339983

283

ali.nahavandi@malayeru.ac.ir

دکتر آرش بابایی

سرپرست گروه همکاری های علمی بین المللی و دانشجویان غیرایرانی

32355416

216

international@malayeru.ac.ir

دکتر بختیار فتاحی

سرپرست حوزه مدیریت امور دانشجویی

32355460

302

دکتر طاهره حق طلب

رابط حقوق شهروندی دانشگاه ملایر

رضا جعفری

کارشناس مسئول روابط عمومی و کارشناس پورتال دانشگاه ملایر

32355413

204

jafary.reza@chmail.ir

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 33339840 ، 33339841 و 33339843 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.