سه‌شنبه 5 تیر 1403   23:46:21
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر ایمان پژوهان

دکتر ایمان پژوهان

دکتر ایمان پژوهان

سمت: معاون دانشجویی

تلفن محل کار: 32457385

تلفن داخلی: 301

پست الکترونیکی: moavenat.daneshjoee@malayeru.ac.ir

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~Ipazhouhan