چهارشنبه 9 اسفند 1402   07:06:42
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر ایمان پژوهان

دکتر ایمان پژوهان

دکتر ایمان پژوهان

سمت: سرپرست معاونت دانشجویی

تلفن محل کار: 32457385

تلفن داخلی: 301

پست الکترونیکی: moavenat.daneshjoee@malayeru.ac.ir

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~Ipazhouhan