دوشنبه 24 خرداد 1400   04:19:50
1398/7/10 چهارشنبه
اعضای هیأت علمی دانشگاه ملایر
1399/3/29 پنجشنبه

مسئولیت محتوا و اطلاعات ارائه شده در صفحه خانگی اعضای هیأت علمی بر عهده خود آنها می باشد.

1398/7/7 یکشنبه

دانشکده علوم ریاضی و آمار

گروه آمار

گروه ریاضی

دانشکده عمران ومعماری

گروه مهندسی معماری

گروه مهندسی عمران