دوشنبه 13 تیر 1401   20:56:42
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر حمیدرضا افتخاری

دکتر حمیدرضا افتخاری

دکتر حمیدرضا افتخاری

سمت: سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تلفن محل کار: 32355424

تلفن داخلی: 280

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~HEftekhari