شنبه 2 تیر 1403   20:12:21
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افرادبيشتر
دکتر امین ترنجیان

دکتر امین ترنجیان

دکتر امین ترنجیان

سمت: معاون اداری و مالی

تلفن محل کار: 32457333

تلفن داخلی: 240

پست الکترونیکی: finance@malayeru.ac.ir

صفحه شخصی: https://research.malayeru.ac.ir/~AToranjian