دوشنبه 13 آذر 1402   02:56:57
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر امین ترنجیان
سرپرست معاونت اداری و مالی
محبوبه یزدان فر
مسئول دفتر معاونت توسعه و پشتیبانی
دکتر محمد دارائی
مدیر امور اداری و پشتیبانی
ولی اله زنگنه
مدیر امور مالی
محسن رضایی
رئیس اداره کارگزینی
وحید سرمستی
رئیس اداره کارپردازی
اکبر کرمی
مسئول امور عمومی
احمد صدیقی
رئیس اداره اموال
ابراهیم فراهانی
مسئول انبار مرکزی
فریدون زندی مقدم
کارشناس مسئول امور اداری و پشتیبانی
123>>>