جمعه 29 تیر 1403   02:34:20
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر امین ترنجیان
معاون اداری و مالی
داود صلواتی
مدیر امور اداری و پشتیبانی
ولی اله زنگنه
مدیر امور مالی
محسن رضایی
رئیس اداره کارگزینی
وحید سرمستی
رئیس اداره کارپردازی
اکبر کرمی
رئیس اداره امور عمومی
احمد صدیقی
رئیس اداره اموال
ابراهیم فراهانی
مسئول انبار مرکزی
فریدون زندی مقدم
کارشناس مسئول امور اداری و پشتیبانی
نیره روستایی
رئیس اداره حقوق و دستمزد
123>>>