پنجشنبه 30 فروردین 1403   20:42:32
1398/7/10 چهارشنبه
معاونت پژوهشی و فناوری
1393/11/26 یکشنبه
بی شک بستر توسعه علم و تکنولوژی در سایه امر تحقیق و پژوهش های اساسی و اصولی فراهم آمده است. لذا در زمینه برنامه ریزی های علمی و صنعتی می بایست تقدم و اولویت را برای موضوع تحقیق و پژوهش قرار داد. از آنجا که یکی از ستون های اصلی و کلیدی هر دانشگاه حوزه معاونت پژوهشی و فناوری می باشد، بحمدالله این امور نیز در دانشگاه ملایر با تلاش های بی دریغ و برنامه ریزی های دقیق تحقق یافته و این معاونت در اجرای اهداف کلان خود اقدامات موثر و مثبتی را انجام داده و توانسته است موجبات قرار گرفتن این حوزه مهم و حساس را در جایگاه مناسب و شایسته آن فراهم سازد .
اهداف اصلی دفتر معاونت پژوهش و فناوری ملاحظه، ارزیابی و تصمیم گیری در خصوص کلیه فعالیتهای پژوهشی درون دانشگاه و خارج از آن، سیاستگذاری و ارائه خدمات جهت دستیابی به اهداف بزرگ پژوهشی در قالب برنامه‌های توسعه کشور و نیز ارتقاء جایگاه ملی و بین المللی دانشگاه می باشد.
معرفی کارکنان
دکتر علی ختن لو
دکتر عبدالحسین صالح
دکتر سید عبدالله شجاعی
دکتر مسعود رضوانی جلال
سیامک جعفری
سید مصطفی میرشاه ولد
مرضیه کهندل
جمال ابوالحسنی
مریم ملکی
زهرا شعبانی
محمدرضا عزیزی
پری محمدی
معصومه نوروزی
سید علی میرشاهولد
عباس ربیعی
فایل ها
امکانات پژوهشی دانشگاه ملایربيشتر