سه‌شنبه 12 مهر 1401   13:29:31
1398/7/10 چهارشنبه
معاونت توسعه و پشتیبانی
1393/11/18 شنبه

دانشگاه به عنوان یکی از حساس ترین بنیادهای هر جامعه همواره محل تعلیم و تزکیه بوده است. همواره برای نیل به اهداف بزرگ تلاشهای بزرگی نیز موردنیاز است.  برای تحقق این اهداف نیازمند همکاری و تلاش واحدهای مختلف اجرایی میباشد.

 
عمده وظایف این معاونت:

همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی و رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه و اعمال هماهنگی و نظارت لازم برای اجرای صحیح آئین نامه ها، مقررات اداری و مالی، استخدامی و تشکیلاتی و همچنین اعمال نظارت کافی و ایجاد تسهیلات لازم در رابطه با اجرای طرحهای عمرانی با توجه به مصوبات هیأت محترم امنای دانشگاه با همکاری واحدهای تحت پوشش به شرح ذیل:

1.       امور مالی

2.       امور اداری

3.       اداره حقوقی

4.       امورعمومی

5.       تدارکات و کارپردازی

معرفی کارکنانبيشتر
دکتر علی مقدسی
محبوبه یزدان فر
ولی اله زنگنه
دکتر محمد دارائی
محسن رضایی
کبری پورمتقی
فریدون زندی مقدم
زهرا محمدرضایی
بابک تاجیک
مجید جباری
مریم جوکار
نیره روستایی
مهدی اسدی
ابراهیم فراهانی
حسین سعیدی خواه
محسن هدایتی
مجید معصومی
فاطمه صفری
سمیرا سامنی
صدرالله احمدی مجد
اکبر کرمی
بهروز کامرانی
سامانه حقوق و دستمزد
سامانه حضور و غیاب
1389/1/21 شنبه