سه‌شنبه 5 تیر 1403   22:31:10
1398/7/10 چهارشنبه
درباره گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
1395/8/4 سه‌شنبه

از سال 1379در سازمان سنجش کشور، مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت، ارزیابی درونی دانشگاهها را آغاز کرده و درحال حاضر دارای سه دبیرخانه: ارزیابی درونی، ارزیابی بیرونی و سیستم مدیریت اطلاعات می‌باشد. همچنین، به منظور تحقق اهداف تعیین شده در مادۀ 1 آیین نامۀ تشکیل و نحوۀ فعالیت شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی مصوب 22/2/1386، دفاتر نظارت و ارزیابی در هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور تشکیل گردیده است.

مهمترین اهداف این دفاتر بررسی و توصیف وضع موجود با توجه به شاخص های فعالیت در هر یک از بخش های آموزشی دانشگاه، و ارائۀ پیشنهادها و راهکارهای ممکن جهت رسیدن به وضعیت مطلوب می باشد. در دانشگاه ملایر نیز دفتر نظارت و ارزیابی به دنبال توسعۀ فعالیت های این مرکز و تحقق اهداف فوق برای اعتلای سطح علمی و آموزشی این دانشگاه می باشد.

 

افراد
دکتر حسین رضایی
پایگاه های مرتبط
سامانه مدیریت دوره های ضمن خدمت کارکنان و اعضای هیأت علمی