جمعه 1 تیر 1403   18:28:58
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر داریوش دریایی

دکتر داریوش دریایی

دکتر داریوش دریایی

سمت: سرپرست دانشکده عمران و معماری

تلفن محل کار: 32232346

تلفن داخلی: 201

دورنگار: 32221977

پست الکترونیکی: d.daryae@malayeru.ac.ir

پست الکترونیکی2: ddaryaee@gmail.com

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~DDaryaee


سوابق اجرایی و مدیریتی:
1- مدير گروه آموزشي عمران دانشگاه ملاير (1385-1385).
2- معاون دفتر فنی دانشگاه ملایر      (1385 تا 1386)
3- رییس کتابخانه دانشکده فنی مهندسی (1386 تا 1388)
4- دبیر علمی-اجرایی نخستین کنفرانس مهندسی عمران دانشگاه ملایر (سال 1391)
5- معاون گروه مهندسی عمران (1391-1393)
6- معاون دانشکده مهندسی عمران و معماری (1398 تا کنون)