چهارشنبه 2 خرداد 1403   11:58:21
1398/7/10 چهارشنبه
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
گروه مهندسی معماری
1389/3/22 شنبه
معماري نوعي عمل خلاقانه است كه هدف از آن شكل دادن به فضاي زندگی انسان ميباشد و محدوده قلمرو آن پاسخگویی به طيف وسيعي از نيازهاي انساني از پيوند با محيط و طبيعت تا بيان عواطف و اعتقادات او را در بر ميگيرد. بر اين اساس، هدف از اين رشته تربيت افرادي است كه بتوانند استعداد خود در شکل دهی مناسب به فضاهای زندگی را بارور ساخته و توان نظم و انسجام بخشي به محیطزيست انساني را بر حسب اقتضا و شرایط بومی داشته باشند.
گروه آموزشی مهندسی معماری از مهرماه سال 1388 با پذیرش 45 نفر دانشجوی کارشناسی در رشته مهندسی معماری، فعالیت خود را آغاز نموده و طی سال های اخیر با هدف توسعه مقاطع تحصیلات تکمیلی، تلاش های زیادی در جهت تکمیل کادر هیات علمی خود نموده است. در حال حاضر حدود 330 نفر دانشجوی کارشناسی در این گروه آموزشی مشغول به تحصیل می باشند و تاکنون نیز حدود 600 نفر مهندس معماری از این گروه دانش آموخته گردیده اند.