دوره های آموزشی

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه ملایر

1400/2/25 شنبه
به دلیل پیشرفت های روزافزون علمی در جامعه امروز بشری و جوابگو نبودن تحصیلات آکادمیک فارغ التحصیلان دانشگاهی ، مهارت و تکنولوژی لازمه ای جدایی ناپذیر از صنعت و تکنولوژی می باشد . لذا آموزش آن در جوامع امروزی امری ضروری به حساب می آید. لذا بهره گیری از آموزش های کوتاه مدت با هدف سوق دادن تمامی افراد اعم از مدیران ، کارشناسان و سایر افراد جامعه به سمت و سوی ارتقای مهارتهای فنی ، هنری و ادراکی در حوزه های مختلف بهترین گزینه جهت پیشرفت آنها و جامعه امروزی خواهد بود.ضمن اینکه زمینه ساز ایجاد سیستمی متحول، پویا و کارآمد در ادارات و موسسات جهت ارتقای دانش و مهارت کارکنان فراهم ساخته،زمینه آموختن مهارت و کار برای افرادی که به دانشگاه ها راه نیافته اند را نیز مهیا می سازد.

اخبار