سامانه ثبت نام

سامانه ثبت نام دوره های مرکز آموزش آزاد دانشگاه ملایر
* نام و نام خانوادگی: * کد ملی:
شماره دانشجویی: * تلفن همراه:
* انتخاب دوره: * کد پیگیری پرداخت:
توضیحات: مدارک مورد نیاز (با کیفیت مناسب و حجم بهینه سازی شده) را در یک فایل فشرده با فرمت zip یا rar بارگذاری نمائید. حتما نام پوشه بدین صورت باشد : نام-نام خانوادگی-کد ملی (به صورت حروف انگلیسی)

به عنوان مثال Ali-Akbari-4123456789.rar
* مدارک