سه‌شنبه 8 خرداد 1403   09:05:07
1398/7/10 چهارشنبه
فرم ها
فرم شناسنامه مولف 1395/7/18 یکشنبه شناسنامه مولف.pdf
59.64 KB
فرم شناسنامه مولف
فرم درخواست ترجمه کتاب 1393/6/8 شنبه فرم درخواست ترجمه.pdf
138.053 KB
فرم درخواست ترجمه کتاب
نشریات علمی دانشگاه ملایر
مجله حفاظت از زیست بوم های کوهستانی
مجله علمی تخصصی گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار
مجله علمی تخصصی تحقیقات انگور و کشمش ایران
انتشارات علمی
1400/2/18 شنبه کتابهای چاپ شده اعضای هیات علمی دانشگاه ملایر
مولف/مترجم عنوان سال
فرهاد قاسمی آقباش شاخص های کیفیت خاک


1399
پریسا ترکمان آمار کاربردی در بیوانفورماتیک با استفاده از آر
عباس خاکپور استدلال اخلاقی در محیط کار
میرمهرداد میرسنجری توسعه پایدار محیط زیست و منابع طبیعی
خسرو سایوند حسابان کسری:مفاهیم وکاربردها
خسرو سایوند نظریه تقریب و روش ها
وحید نائینی دینامیک های ماشین های الکتریکی دارای اشباع
اکبر سازوار ورزش با ضربان قلب
 
مولف/مترجم عنوان سال
علیرضا ایلدرومی تحلیل عددی حوزه های آبخیز
1398
علیرضا ایلدرومی فیزیوگرافی و کارتوگرافی حوزه های آبخیز
موسی رسولی راهنمای شناسایی و کاربرد درختان و درختچه های زینتی
 
مولف/مترجم عنوان سال
محمد محمدی اصول و مبانی مربیگری در ژیمناستیک1397
سعید آریا پوران خشونت در مدارس
کیومرث عزیز ملایری برنامه ریزی درسی در دوره متوسطه
جمال سروش درس نامه منطق قدیم
سعید آریا پوران،محمد محمدی درآمدی بر روانشناسی ورزش
موسی رسولی به نژادی انگور
محمد محمدی 101 آزمون ارزیابی عملکرد
مجید رستمی مدیریت و اصلاح گندم برای کشاورزی ارگانیک
علی شهرجردی نقشه خوانی مهندسی
 
مولف/مترجم عنوان سال
کامران شایسته روش های آمایش سرزمین و تغییرات کاربری اراضی
1396
زهرا موحدی،مهدی قبولی،مجید رستمی زیست شناسی گیاهی
مهدی کزازی باتری های لیتیمی با چگالی انرژی بالا
علی نهاوندی درایوهای الکتریکی پیشرفته آنالیز،کنترل...
 
مولف/مترجم عنوان سال
اکبر سازوار آنتروپومتری کاربردی درورزش
1395
آرش حسینی علمداری کاربرد کامپیوتر در معماری
موسی رسولی گیاه شناسی(فیزیولوژی و رده بندی گیاهی)
آرش حسینی علمداری نگاهی به آینده معماری در صد مثال
 
مولف/مترجم عنوان سال
علی شانقی پوشش های خود ترمیم شونده
1394
سعید آریا پوران مباحث پیشرفته در روانشناسی عمومی
 
مولف/مترجم عنوان سال
علی نوری مقدمه ای بر علوم اعصاب تربیتی

1393
میرمهرداد میرسنجری اهمیت کاربردی منابع طبیعی و محیطزیست در معماری
zahra nozan,bahman amani English for academic purpose
nasereddin hassanzadeh English for the students of philosophy
nasereddin hassanzadeh English for the students of philosophy ,theosophy ,English literature and mysticism
انتشارات دانشکده علوم پایهبيشتر
انتشارات - دانشکده عمران و معماریبيشتر
انتشارات - دانشکده کشاورزیبيشتر