یکشنبه 4 مهر 1400   04:49:39
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
گروه های آموزشی
دانشکده گروه مدیر گروه پست الکترونیک شماره واتساپ صفحه گروه

دانشکده عمران و معماری

مهندسی عمران

دکتر علیرضا آذریون

azarioon@gmail.com

لینک به صفحه گروه

دانشکده عمران و معماری

مهندسی معماری

دکتر زهرا ترکمن

لینک به صفحه گروه

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک

دکتر مهدی کاظمی

m.malayeruni@gmail.com

لینک به صفحه گروه

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی معدن

دکتر مهیار یوسفی

m.yousefi@malayeru.ac.ir

لینک به صفحه گروه

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی برق

دکتر محمدجواد محمدزمانی

mzamani@malayeru.ac.ir

لینک به صفحه گروه

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی کامپیوتر

دکتر داور گیوکی

لینک به صفحه گروه

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی مواد

دکتر علی شانقی

alishanaghi@gmail.com

لینک به صفحه گروه

دانشکده کشاورزی

تولید و ژنتیک گیاهی

دکتر محمد عبدلی

abdoli_m@malayeru.ac.ir

09122920218

لینک به صفحه گروه

دانشکده کشاورزی

علوم و مهندسی خاک

دکتر زهرا وارسته خانلری

Z.khanlari93@gmail.com

لینک به صفحه گروه

دانشکده کشاورزی

مهندسی فضای سبز

دکتر علیرضا شایگان فر

shayganfar.a.r@gmail.com

لینک به صفحه گروه

دانشکده کشاورزی

علوم دامی

دکتر مجتبی یاری

mojyari@gmail.com

09124479406

لینک به صفحه گروه

دانشکده علوم پایه

زیست شناسی

دکتر سعیده قیاسوند

لینک به صفحه گروه

دانشکده علوم پایه

فیزیک

دکتر علی مقدسی

ali.moghadasi@yahoo.com

09100538306

لینک به صفحه گروه

دانشکده علوم پایه

شیمی

دکتر یاسین قلی ئی

yasingholiee@gmail.com

لینک به صفحه گروه

دانشکده علوم ریاضی و آمار

ریاضی

دکتر شهرام مهری

لینک به صفحه گروه

دانشکده علوم ریاضی و آمار

آمار

دکتر محمد آتله خانی

m_akhani@yahoo.com

لینک به صفحه گروه

دانشکده علوم ریاضی و آمار

علوم کامپیوتر

دکتر امید چترآبگون

o.chatrabgoun@malayeru.ac.ir

09163073946

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دروس عمومی و تربیت بدنی

دکتر یاسین حسینی

yasin.hoseiny@gmail.com

09183525103

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

روانشناسی

دکتر جواد کریمی

Dr.karimi10@yahoo.com

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

معارف اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید مرتضی هنرمند

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فلسفه و کلام اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر جمال سروش

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

زبان و ادبیات انگلیسی

دکتر ساسان ملکی

sassanmaleki@yahoo.com

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

حقوق

دکتر حبیب اله کیانی

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

علوم تربیتی

دکتر هانیه کلانتری دهقی

haniyehkalantari@gmail.com

09125593832

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدیریت بازرگانی

دکتر فتانه یاراحمدی

dryarahmadi.fa@gmail.com

09166659606

لینک به صفحه گروه

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مهندسی طبیعت

دکتر ایمان پژوهان

لینک به صفحه گروه

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

علوم و مهندسی شیلات

دکتر داود محمدرضائي

rezai.davood@gmail.com

09358264687

لینک به صفحه گروه

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

علوم و مهندسی محیط زیست

دکتر عیسی سلگی

e.solgi@yahoo.com

۰۹۳۹۸۴۶۰۴۳۶

لینک به صفحه گروه