سه‌شنبه 8 خرداد 1403   09:53:35
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

گروه های آموزشی

دانشکده گروه مدیر گروه پست الکترونیک شماره فضای مجازی صفحه گروه

دانشکده عمران و معماری

مهندسی عمران

دکتر علیرضا آذریون

azarioon@gmail.com

09181073492

لینک به صفحه گروه

دانشکده عمران و معماری

مهندسی معماری

دکتر پوریا سعادتی وقار

لینک به صفحه گروه

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک

دکتر مهدی حسینی

لینک به صفحه گروه

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی معدن

دکتر مهیار یوسفی

لینک به صفحه گروه

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی برق

دکتر مرتضی چوبین

لینک به صفحه گروه

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی کامپیوتر

دکتر داور گیوکی

davood.giveli@gmail.com

لینک به صفحه گروه

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی مواد و متالورژی

دکتر علی شانقی

alishanaghi@gmail.com

09188644460

لینک به صفحه گروه

دانشکده کشاورزی

تولید و ژنتیک گیاهی

دکتر محمد عبدلی

abdoli_m@malayeru.ac.ir

09122920218

لینک به صفحه گروه

دانشکده کشاورزی

علوم و مهندسی خاک

دکتر محبوبه ضرابی

zarrabi7@gmail.com

09231089867

لینک به صفحه گروه

دانشکده کشاورزی

مهندسی فضای سبز

دکتر علیرضا شایگان فر

shayganfar.a.r@gmail.com

09194637796

لینک به صفحه گروه

دانشکده کشاورزی

علوم دامی

دکتر سعید خلجی

لینک به صفحه گروه

دانشکده علوم پایه

زیست شناسی

دکتر سعیده قیاسوند

sghiasvand63@yahoo.com

09183522133

لینک به صفحه گروه

دانشکده علوم پایه

فیزیک

دکتر مسعود رضوانی جلال

لینک به صفحه گروه

دانشکده علوم پایه

شیمی

دکتر جواد غلامی

لینک به صفحه گروه

دانشکده علوم ریاضی و آمار

ریاضی

دکتر شهرام مهری

shmehry1@gmail.com

09188170183

لینک به صفحه گروه

دانشکده علوم ریاضی و آمار

آمار

دکتر مهدی راسخی کازرونی

rasekhimahdi@gmail.com

09171251697

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

علوم ورزشی

دکتر یاسین حسینی

yasin.hoseiny@gmail.com

09183525103

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

روانشناسی

دکتر یداله قاسمی پور

09124572077

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

معارف اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید مرتضی هنرمند

narvst@yahoo.com

09102040091

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فلسفه و کلام اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر جمال سروش

09125377416

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

زبان و ادبیات انگلیسی

دکتر غیاث الدین علیزاده

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

حقوق

دکتر حبیب اله کیانی

09186747478

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

علوم تربیتی

دکتر محسن نظرزاده

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدیریت بازرگانی

دکتر سید مهدی میرمهدی

09195315363

لینک به صفحه گروه

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مهندسی طبیعت

دکتر محمد بشیرگنبد

لینک به صفحه گروه

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

علوم و مهندسی شیلات

دکتر عباس زمانی

لینک به صفحه گروه

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

علوم و مهندسی محیط زیست

دکتر محمدرضا گیلی

لینک به صفحه گروه