یکشنبه 6 اسفند 1402   12:07:02
معرفی گروه آمار و کاربرد
1389/8/10 دوشنبه

گروه آمار در سال 1389با اخذ مجوز و پذیرش دانشجو کار خود را آغاز نمود که در ادامه به گروه آمار و کاربردها تغییر نام داد. این گروه در حال حاضر دارای 135 نفر دانشجوی مشغول تحصیل می باشد و چندین ورودی از گروه آمار و کاربردها این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند و در مقاطع تحصیلی بالاتر مشغول به تحصیل می باشند. این گروه دارای 3 نفر هیات علمی استادیار، 1 نفر هیات علمی مربی است.

اخبار و اطلاعیه های گروه آمار