دوشنبه 20 مرداد 1399   13:12:50
دانشکده علوم ریاضی و آمار

دانشکده علوم ریاضی متشکل از دو گروه ریاضی، آمار است. این دانشکده در سال 1391 از به هم پیوستن دو گروه ریاضی و آمار تشکیل شد. تا آن زمان گروه ریاضی  و گروه آمار جزء دانشکده علوم پایه بودند. گروه ریاضی از سال تحصیلی 1379 فعالیت خود را آغاز کرد و هم چنین گروه آمار در سال 1389 در دانشکده علوم پایه تاسیس شده است. هم اکنون گروه ریاضی دارای دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است و گروه آمار دارای دوره کارشناسی می باشد.

شایان ذکر است  که تحصیلات تکمیلی گروه ریاضی با رشته کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی در سال 1386 تاسیس گردید و در سالهای 1387 و 1388 به ترتیب رشته های کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی،کارشناسی ارشد ریاضی محض( گرایش آنالیز و گرایش جبر) فعالیت خود را آغاز کرد.

دوره دکتری دانشکده از سال 1390 با پذیرش دانشجو در  دو رشته ریاضی کاربردی و ریاضی محض ایجاد گردید.

و همچنین گروه ریاضی در سال 1394 موفق به اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی محض گرایش هندسه شده است.

تعداد اعضای هیات علمی گروه ریاضی 13 نفر که 1 نفر استاد، 2 نفر دانشیار و 10 نفر استادیار می باشند و همچنین تعداد اعضای هیات علمی گروه آمار 5 نفر که 3 نفر استاد یار یک نفر مربی و 1 نفر بورسیه می باشد.

تعداد کارکنان دانشکده علوم ریاضی و آمار 3 نفر می باشد و همچنین تعداد دانشجویان در حال تحصیل به تعداد 502 نفر می باشد.

همایش ها و رویدادها