سه‌شنبه 5 تیر 1403   22:00:16
1398/7/10 چهارشنبه
معرفی مرکز پرتودهی گاما و الکترون
1395/10/13 دوشنبه

در حال حاضر در کشور پژوهشکده کاربرد پرتوها شامل مراکز تهران و یزد می باشد. این پژوهشکده ها در زمینه پرتوفرآوری محصولات یکبار مصرف پزشکی، بهداشتی، غذایی، بهبود خواص مواد، کنترل و اندازه‌گیری فرآیندهای صنعتی و تولید برخی محصولات پلیمری فعالیت دارد. لذا بنابه نیاز منطقه غرب کشور جهت بهره مندی از این امکانات دانشگاه ملایر برآن شد تا به ایجاد یک مرکز پرتودهی در منطقه با رویکرد کاربرد در کشاورزی، پزشکی و صنعتی بپردازد و موفق شد طی نامه ١۰۸١٢ مورخ 1۷ اسفند ۹٢ دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران موافقت اولیه جهت تاسیس مرکز پرتوفرآوری با دستگاه شتاب‌دهنده الکترون با انرژی MeV10 و توان KW100 را دریافت نماید.

پایگاه های مرتبطبيشتر