جمعه 29 تیر 1403   04:17:06
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر محسن اسماعیل بیگی

دکتر محسن اسماعیل بیگی

دکتر محسن اسماعیل بیگی

سمت: سرپرست دانشکده علوم ریاضی و آمار

تلفن محل کار: 32457449

تلفن داخلی: 381

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~MEsmaeilbeigi