جمعه 31 فروردین 1403   03:49:58
1398/7/10 چهارشنبه
1391/8/1 دوشنبه

دانشکده کشاورزی در یک نگاه

دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر در سال 1391 با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص و ماهر در رشته های مرتبط با حوزه کشاورزی تاسیس شد؛ هرچند فعالیت رشته های کشاورزی از سال 1386 با اخذ مجوز رشته مهندسی علوم خاک و سپس فضای سبز (1387)، علوم دامی (1389) و مهندسی زراعت و اصلاح نباتات در سال 1391 آغاز گردیده است. افزایش کمی و کیفی فعالیت های تحقیقاتی، آموزشی، خدماتی و ترویج در حوزه دانش کشاورزی نیازمند سرمایه گذاری عقلایی، خلاقیت و به کارگیری روش های نوین است. هدف کلی تأسیس چنین دانشکده ای در شهرستان ملایر که اقتصاد مبتنی بر کشاورزی دارد، تأمین نیروی انسانی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد جهت پیشبرد فعالیت های مرتبط با برنامه ریزی، تولید و نگهداری محصولات کشاورزی بوده است. هم اکنون این دانشکده دارای چهار گروه علوم و مهندسی خاک، مهندسی علوم دامی، مهندسی فضای سبز و مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی می باشد.

فعالیت های آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر از مهرماه 1386 با پذیرش 60 دانشجو در رشته کارشناسی علوم خاک آغاز شد و در سال های بعد رشته های فضای سبز، علوم دامی، زراعت و اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی کشاورزی و مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی در دوره کارشناسی به آن اضافه گردید. در سال 1391 دانشکده کشاورزی اقدام به پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی ارشد علوم دامی کرد و سپس در سال های بعد پذیرش دانشجو در رشته های دیگر نیز آغاز شد. هم اکنون این دانشکده در سال تحصیلی 99-98 پذیرای حدود 350 دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های مختلف در گروه های آموزشی علوم و مهندسی خاک، مهندسی فضای سبز، مهندسی علوم دامی و مهندسی تولید و ژنتیک کشاورزی می باشد.

این دانشکده از بدو تاسیس تاکنون حدود 1100 دانش آموخته در مقاطع مختلف تحصیلی و در رشته های گوناگون داشته است. نتایج حاصل از فعالیت های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی این دانشکده در سال های گذشته آثار مفید و ارزنده ای در برنامه ریزی های کشاورزی در نهادهای اجرایی داشته است. اعضای هیأت علمی این دانشکده با نهادها و سازمان های اجرایی در سطح کشور، استان و شهرستان همکاری داشته و طرح های مشترک آموزشی، تحقیقاتی و مشاوره ای در زمینه های مختلف را به اجرا درآورده است. همچنین در برگزاری سمینارها و کنگره های علمی این دانشکده فعال بوده است و طی سال های گذشته چندین کنگره علمی و کارگاه های آموزشی مختلف توسط این دانشکده برگزار شده است. دانشکده کشاورزی در ابتدا دارای مسئول راه اندازی (دکتر مهرداد میرسنجری) و از سال 92 با سرپرستی آقایان: دکتر مهرداد میرسنجری، دکتر بهروز محمدپرست و دکتر موسی رسولی اداره گردید. از مهر 96 آقای دکتر شهریار مهدوی به عنوان اولین رییس دانشکده کشاورزی منصوب گردید.

معرفی افراد
دکتر مهدی هدایتی
سرپرست دانشکده کشاورزی
دکتر زهرا موحدی
سرپرست معاونت دانشکده کشاورزی
دکتر محمد عبدلی
مدیر گروه تولید و ژنتیک گیاهی
دکتر محبوبه ضرابی
مدیر گروه علوم و مهندسی خاک
دکتر علیرضا شایگان فر
مسئول پیگیری امور گروه مهندسی فضای سبز
دکتر سعید خلجی
سرپرست گروه علوم دامی
علی میرزایی
کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی
مژگان غیاثوند
مسئول دفتر دانشکده کشاورزی