چهارشنبه 1 بهمن 1399   20:52:06
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر روح الله کریمی

1392/2/17 سه‌شنبه

دکتر روح الله کریمی

سمت: معاون دانشکده در امور تاکستان ها، مزارع و واحد های دام و طیور

تلفن داخلی: 481

پست الکترونیکی: Rouholahkarimi@gmail.com , R.Karimi@malayeru.ac.ir

سوابق اجرایی:

معاون پژوهشی پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه ملایر

مدیر گلخانه ها و مزارع دانشگاه ملایر

مدیرگروه مهندسی فضای سبز

سرپرست پژوهشکده انگور و کشمش

سرپرست مرکز تحقیقات و تولیدات کشاورزی و دامپروری دانشگاه

معاون دانشکده در امور تاکستان­ها،گلخانه، مزارع و واحد های دام و طیور


صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~RKarimi