دوشنبه 20 آذر 1402   00:22:17
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر حسن قراباغی

دکتر حسن قراباغی

دکتر حسن قراباغی

سمت: سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی

تلفن محل کار: 32457403

تلفن داخلی: 340

پست الکترونیکی: Moavenat.farhangi@malayeru.ac.ir

صفحه شخصی: https://research.malayeru.ac.ir/~Hqarabaghi