شنبه 29 شهريور 1399   06:48:08
معرفی کارکنان
دکتر هدایت اله اعتمادی زاده
دکتر فرشاد اکبری پناه
دکتر علی نهاوندی
دکتر کیومرث عزیزملایری
دکتر داود اخضری
لیلا بیات نژاد
معصومه ناصری
وحید تاجیک
فاطمه روستایی
مهلا فرجی
مرضیه سجودی
لیلا زندیه
نسرین عبدلی
مریم روزبهانی
زهرا دشتی
نسرین احمدی
معصومه مطلبی
وحید سرمستی
محمد دارایی
علی رسولی جوکار
غلام حسین می آبادی
محمد دشتی
شیرین غیاثوند
حشمت الله رضایی
علی میرزایی
کبری مولوی
علی بهنام
اسماعیل امیری
مهدی رفیعی
سعید رحیمی
احد کیانی
  • احد کیانی کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی
زمزم الهدی محبوبی
محمد فرمانی
محمد زمانی
محمد فرخزادی
فاطمه همتی
1