شنبه 1 آبان 1400   23:45:02
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
شنبه 27 دی 1399 روسا و سرپرستان سابق دانشکده کشاورزی
ردیف نام و نام خانوادگی تصویر
1 دکتر میر مهرداد میرسنجری
2 دکتر موسی رسولی
3 دکتر بهروز محمد پرست