سه‌شنبه 5 تیر 1403   22:06:56
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر علی ختن لو

دکتر علی ختن لو

دکتر علی ختن لو

سمت: معاون پژوهش و فناوری

تلفن محل کار: 32457374

تلفن داخلی: 320

پست الکترونیکی: research@malayeru.ac.ir

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~AKhotanloo