جمعه 31 شهریور 1402   06:16:53
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر علی ختن لو

دکتر علی ختن لو

دکتر علی ختن لو

سمت: معاون پژوهش و فناوری

تلفن محل کار: 32355491

تلفن داخلی: 320

پست الکترونیکی: research@malayeru.ac.ir

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~AKhotanloo