شنبه 7 خرداد 1401   11:49:33
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر مهدی قبولی

دکتر مهدی قبولی

دکتر مهدی قبولی

سمت: معاون دانشکده کشاورزی

تلفن محل کار: 32355338

تلفن داخلی: 471

پست الکترونیکی: m.ghabooli@malayeru.ac.ir , mehdi.ghabooli@gmail.com

سوابق تحصیلی:
دکتری بیوتکنولوژی در کشاورزی

شرح وظایف: انجام امور محوله


سوابق اجرایی:

مدیر روابط عمومی دانشگاه ملایر

مشاور رفاهی رئیس دانشگاه و دبیر شورای رفاهی اعضای هیات علمی دانشگاه

عضو شورای سیاست گذاری امور بین الملل دانشگاه

عضو شورای آموزشی دانشگاه

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

معاون دانشکده کشاورزی


صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~MGhabooli