یکشنبه 4 مهر 1400   04:31:08
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر علی ختن لو
دکتر امید چترآبگون
دکتر شهرام مهری
دکتر محمد آتله خانی
مرضیه عظیمی فر
غلام حسین می آبادی
محمد دشتی
  • 1396/8/14 یکشنبه محمد دشتی کارشناس آموزش دانشکده علوم ریاضی و آمار
1