جمعه 1 تیر 1403   19:44:57
1398/7/10 چهارشنبه
معرفی گروه
1393/11/12 یکشنبه

گروه محیط ‌زیست در سال 1379 با اخذ مجوز و پذیرش دانشجو در رشته تکنولوژی محیط ‌زیست فعالیت خود را آغاز نمود و سپس در سال 1386 موفق به پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی مهندسی منابع طبیعی-محیط ‌زیست ، کارشناسی ناپیوسته مهندسی منابع طبیعی-محیط ‌زیست و همچنین کارشناسی ناپیوسته آلودگی محیط ‌زیست گردید. در ادامه گروه در سال 1389 موفق به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و در نهایت این روند رو به رشد در سال 1390 با اخذ مجوز ارائه مقطع دکتری کامل شد. اکنون تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی 420نفر، کارشناسی ارشد 45 نفر و همچنین 3 نفر دانشجو در مقطع دکتری است.