شنبه 7 خرداد 1401   10:56:10
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
افراد
دکتر عیسی سلگی

دکتر عیسی سلگی

دکتر عیسی سلگی

سمت: مدیر گروه علوم و مهندسی محیط زیست

تلفن داخلی: 432

پست الکترونیکی: e.solgi@yahoo.com

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~ESolgi