شنبه 1 آبان 1400   23:18:16
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
افراد
دکتر عیسی سلگی

1395/8/11 سه‌شنبه

دکتر عیسی سلگی

سمت: مدیر گروه علوم و مهندسی محیط زیست

پست الکترونیکی: e.solgi@yahoo.com

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~ESolgi