دوشنبه 13 تیر 1401   19:58:37
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر  محمد آتله خانی

دکتر محمد آتله خانی

دکتر محمد آتله خانی

سمت: سرپرست دانشکده علوم ریاضی و آمار

تلفن محل کار: 32355466

تلفن داخلی: 381

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~MAtlehkhani