چهارشنبه 13 مهر 1401   21:27:01
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

گروه های آموزشی

دانشکده گروه مدیر گروه پست الکترونیک شماره واتساپ صفحه گروه

دانشکده عمران و معماری

مهندسی عمران

دکتر علیرضا آذریون

azarioon@gmail.com

09181073492

لینک به صفحه گروه

دانشکده عمران و معماری

مهندسی معماری

دکتر زهرا ترکمن

zahra_t77@yahoo.com

09185855255

لینک به صفحه گروه

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک

دکتر مهدی کاظمی

m.malayeruni@gmail.com

لینک به صفحه گروه

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی معدن

دکتر مجتبی یاری ملک آباد

لینک به صفحه گروه

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی برق

دکتر محمدجواد محمدزمانی

mzamani@malayeru.ac.ir

09103412194

لینک به صفحه گروه

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی کامپیوتر

دکتر داور گیوکی

davood.giveli@gmail.com

لینک به صفحه گروه

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی مواد و متالورژی

دکتر علی شانقی

alishanaghi@gmail.com

09188644460

لینک به صفحه گروه

دانشکده کشاورزی

تولید و ژنتیک گیاهی

دکتر محمد عبدلی

abdoli_m@malayeru.ac.ir

09122920218

لینک به صفحه گروه

دانشکده کشاورزی

علوم و مهندسی خاک

دکتر زهرا وارسته خانلری

z.khanlari93@gmail.com

09231089867

لینک به صفحه گروه

دانشکده کشاورزی

مهندسی فضای سبز

دکتر علیرضا شایگان فر

shayganfar.a.r@gmail.com

09194637796

لینک به صفحه گروه

دانشکده کشاورزی

علوم دامی

دکتر مجتبی یاری

mojyari@gmail.com

09124479406

لینک به صفحه گروه

دانشکده علوم پایه

زیست شناسی

دکتر سعیده قیاسوند

sghiasvand63@yahoo.com

09183522133

لینک به صفحه گروه

دانشکده علوم پایه

فیزیک

دکتر راضیه زارع گنبدی

لینک به صفحه گروه

دانشکده علوم پایه

شیمی

دکتر یاسین قلی ئی

yasingholiee@gmail.com

09183127220

لینک به صفحه گروه

دانشکده علوم ریاضی و آمار

ریاضی

دکتر شهرام مهری

shmehry1@gmail.com

09188170183

لینک به صفحه گروه

دانشکده علوم ریاضی و آمار

آمار

دکتر مهدی راسخی کازرونی

rasekhimahdi@gmail.com

09171251697

لینک به صفحه گروه

دانشکده علوم ریاضی و آمار

علوم کامپیوتر

دکتر امین محمودی

mahmoudi@malayeru.ac.ir

0060108081755

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دروس عمومی و تربیت بدنی

دکتر یاسین حسینی

yasin.hoseiny@gmail.com

09183525103

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

روانشناسی

دکتر یداله قاسمی پور

09124572077

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

معارف اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید مرتضی هنرمند

narvst@yahoo.com

09102040091

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فلسفه و کلام اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر جمال سروش

09125377416

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

زبان و ادبیات انگلیسی

دکتر غیاث الدین علیزاده

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

حقوق

دکتر حبیب اله کیانی

09186747478

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

علوم تربیتی

دکتر هانیه کلانتری دهقی

haniyehkalantari@gmail.com

09125593832

لینک به صفحه گروه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدیریت بازرگانی

دکتر سید مهدی میرمهدی

09195315363

لینک به صفحه گروه

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مهندسی طبیعت

دکتر ایمان پژوهان

imanpazhouhan@gmail.com

09215414939

لینک به صفحه گروه

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

علوم و مهندسی شیلات

دکتر داود محمدرضائي

rezai.davood@gmail.com

09358264687

لینک به صفحه گروه

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

علوم و مهندسی محیط زیست

دکتر عیسی سلگی

e.solgi@yahoo.com

09394368460

لینک به صفحه گروه