پنجشنبه 30 فروردین 1403   21:23:16
معرفی گروه
1393/11/1 چهارشنبه

گروه تعلیم و تربیت دانشگاه ملایر اولین گروه علمی بود که در این دانشگاه در سال 1370 تأسیس شد. آموزش و تربیت دانش آموختگانی که بتوانند بخشی از نیاز جامعه به کادر متخصص و مجرب در حوزه های آموزشی و تربیتی سازمان های مختلف از جمله آموزش و پرورش و دانشگاه ها را تأمین نمایند، از جمله اهداف تأسیس گروه تعلیم وتربیت می باشد. در بدو امر این گروه در مقطع کارشناسی علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی اقدام به پذیرش دانشجو نمود و سپس، به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در رشتۀ تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت با گرایش تعلیم و تربیت اسلامی، از سال 1387 مبادرت ورزید. گروه تعلیم و تربیت هم اکنون با 1 نفر استاد تمام (در حالت اشتغال)، 1 نفر دانشیار، و 8 استادیار به فعالیت خود ادامه می دهد.

این گروه پس از اجرایی شدن بازنگری انجام شده در سرفصل های جدید رشتۀ علوم تربیتی در سال 1394 و ابلاغ آن به دانشگاه ها، از سال 1396 اقدام به ارائۀ سرفصل های جدید نمود و عملاً گرایش تکنولوژی آموزشی در دورۀ کارشناسی آن حذف شد. طبق آیین نامۀ مربوطه، گروه در مورد ارائۀ 18 واحد دروس تخصصی دورۀ کارشناسی تصمیم گرفت که دروس تخصصی دو گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و تکنولوژی آموزشی را با توجه به تخصص نیروهایی که در اختیار دارد ارائه نماید. همچنین، با توجه به نیاز به نیرو در کادر آموزشی مقطع ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، ارائۀ دروس تخصصی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستان و دبستان نیز در دست بررسی است. همچنین، اخذ رشتۀ کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت آموزش عالی نیز از برنامه های آتی این گروه می باشد.