جمعه 21 مرداد 1401   19:49:54
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
رشته گرایش ها و مقاطع
ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدبرنامه ریزی درسی
2ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدتاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – تعلیم و تربیت اسلامی
3ادبیات و علوم انسانیکارشناسیعلوم تربیتی