چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400   01:20:03
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
رشته گرایش ها و مقاطع
ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدتاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – تعلیم و تربیت اسلامی
2ادبیات و علوم انسانیکارشناسیعلوم تربیتی