پنجشنبه 27 مرداد 1401   03:09:44
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنانبيشتر
فریدون زندی مقدم

فریدون زندی مقدم

فریدون زندی مقدم

سمت: کارشناس مسئول امور اداری و پشتیبانی

تلفن محل کار: 32355467

تلفن داخلی: 253