جمعه 21 مرداد 1401   19:55:47
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر عبدالحسین صالح

دکتر عبدالحسین صالح

دکتر عبدالحسین صالح

سمت: سرپرست مدیریت پژوهشی

تلفن محل کار: 32355487

تلفن داخلی: 321