چهارشنبه 9 خرداد 1403   04:05:05
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
عباس ربیعی

عباس ربیعی

عباس ربیعی

سمت: کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت

تلفن محل کار: 32457377

تلفن داخلی: 553

پست الکترونیکی: mec.kntu@gmail.com

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک