سه‌شنبه 8 خرداد 1403   09:27:59
1398/7/10 چهارشنبه
معرفی کمیته (HSE)
1397/12/8 چهارشنبه

اصطلاح ایمنی، بهداشت و محیط زیست معادل Health, Safety and Environment یا به طور خلاصه(HSE) است. نهادهای (HSE) به فراهم نمودن محیط کاری مناسب به دور از خطرات و به رعایت اصول حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار در فعالیتهای روزمره کاری می پردازند. این نهادها بیشتر به صورت کمیته فعالیت می نمایند و در بیشتر صنایع و محیطهای تحقیقاتی در کشورهای پیشرفته دنیا در حال فعالیت هستند و بر رعایت اصول مربوطه نظارت و برای نیل به اهداف لازم برنامه ریزی می نمایند.

اخباربيشتر
اطلاعیه برگزاری کارگاه های آموزش ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
معاونت پژوهشی و فناوری و اداره آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ملایر برگزار می کند:
کارگاه های آموزشی " ایمنی در آزمایشگاه " و "ایمنی در کارگاه های عمرانی و برق"
به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی با زمینه کار تحقیقی آزمایشگاهی/کارگاهی می رساند، بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، اخذ گواهی شرکت در کارگاه های آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) جهت تصویب پروپوزال و دریافت مجوز حضور در آزمایشگاه / کارگاه پژوهشی برای دانشجویان با زمینه کاری آزمایشگاهی/کارگاهی الزامی می باشد. لذا لازم است دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت ثبت نام و شرکت در کارگاه ها به آدرس موجود در پورتال دانشگاه ملایر به نشانی https://malayeru.ac.ir/portal/hse مراجعه نمایند.
زمان برگزاری کارگاه : 8 اسفند  1402
ایمنی در آزمایشگاه ( مخصوص دانشجویان دانشکده های علوم پایه، کشاورزی، منابع طبیعی، گروه مهندسی عمران و گروه مهندسی مواد)  ساعت تشکیل : 8:30 تا 12:30
گروه دوم: ایمنی در کارگاه های عمرانی و برق (مخصوص دانشجویان دانشکده های فنی- مهندسی و عمران-معماری)  ساعت تشکیل 14 تا 18  
آدرس ایمیل جهت پاسخگویی به سوالات : malayerlab@gmail.com
اطلاعیه برگزاری کارگاه‌های آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
معاونت پژوهشی و فناوری و کمیته HSE دانشگاه ملایر برگزار می کند:
کارگاه‌های آموزشی " ایمنی در آزمایشگاه " و "ایمنی در کارگاه‌های عمرانی و برق"
به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی نیمسال 1401 و ماقبل با زمینه کار تحقیقی آزمایشگاهی/کارگاهی می‌رساند، بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، اخذ گواهی شرکت در کارگاه‌های آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE)) جهت تصویب پروپوزال و دریافت مجوز حضور در آزمایشگاه / کارگاه پژوهشی برای دانشجویان با زمینه کاری آزمایشگاهی/کارگاهیالزامی می‌باشد. لذا لازم است دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت ثبت نام و شرکت درکارگاه‌ها به آدرس موجود در پورتال دانشگاه ملایر به آدرس https://malayeru.ac.ir/portal/hse مراجعه نمایند. کارگاه‌ها در دو گروه " ایمنی در آزمایشگاه " و "ایمنی در کارگاه‌های عمرانی و برق" برگزار می شود. لطفا دانشجویان محترم در گروه مخصوص به خود ثبت نام نمایند.
زمان برگزاری کارگاه :20 اردیبهشت 1402
گروه اول: ایمنی در آزمایشگاه ( مخصوص دانشجویان دانشکده های علوم پایه، کشاورزی، منابع طبیعی و گروه مهندسی مواد) ساعت تشکیل : 8:30 تا 12:30
گروه دوم: ایمنی در کارگاه‌های عمرانی و برق (مخصوص دانشجویان دانشکده‌های فنی- مهندسی و عمران-معماری) ساعت تشکیل 14 تا 18
آدرس ایمیل جهت پاسخگویی به سوالات : hse@malayeru.ac.ir
اطلاعیه برگزاری کارگاه های آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
معاونت پژوهشی و فناوری و کمیته HSE دانشگاه ملایر برگزار می کند:
کارگاه های آموزشی " ایمنی در آزمایشگاه " و "ایمنی در کارگاه های عمرانی و برق"
به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی نیمسال 1400 و ماقبل با زمینه کار تحقیقی آزمایشگاهی/کارگاهی می رساند، بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، اخذ گواهی شرکت در کارگاه های آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE)) جهت تصویب پروپوزال و دریافت مجوز حضور در آزمایشگاه / کارگاه پژوهشی برای دانشجویان با زمینه کاری آزمایشگاهی/کارگاهی الزامی می باشد. لذا لازم است دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت ثبت نام و شرکت در کارگاه ها به آدرس موجود در پورتال دانشگاه ملایر به آدرس https://malayeru.ac.ir/portal/home/?113940/ مراجعه نمایند. کارگاه ها در دو گروه " ایمنی در آزمایشگاه " و "ایمنی در کارگاه های عمرانی و برق" برگزار می شود. لطفا دانشجویان محترم در گروه مخصوص به خود ثبت نام نمایند.
زمان برگزاری کارگاه :9 آذر  1401
گروه اول:  ایمنی در آزمایشگاه ( مخصوص دانشجویان دانشکده های علوم پایه، کشاورزی، منابع طبیعی و گروه مهندسی مواد)  ساعت تشکیل : 30/8 تا 30/12
گروه دوم: ایمنی در کارگاه های عمرانی و برق (مخصوص دانشجویان دانشکده های فنی- مهندسی و عمران-معماری)  ساعت تشکیل 14 تا 18 
آدرس ایمیل جهت پاسخگویی به سوالات : hse@malayeru.ac.ir
اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی مجازی ایمنی در آزمایشگاه
معاونت پژوهشی و فناوری و کمیته HSE دانشگاه ملایر برگزار می کند:
کارگاه آموزشی ایمنی در آزمایشگاه ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی نیمسال 1400 و جامانده با زمینه کار تحقیقی آزمایشگاهی، می‌رساند حسب هماهنگی‌های به عمل آمده و مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، اخذ گواهی شرکت در کارگاه آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE)) با عنوان " ایمنی در آزمایشگاه " برای انجام مراحل تصویب پروپوزال، دریافت مجوز حضور در آزمایشگاه / کارگاه پژوهشی برای دانشجویان با زمینه کاری آزمایشگاهی الزامی می باشد. لذا لازم است دانشجویان تحصیلات تکمیلی که پیامک برای آنها ارسال شده است، نسبت به ثبت نام و شرکت در کارگاه " ایمنی در آزمایشگاه " اقدام نمایند. لینک کارگاه پس از ثبت نام به شماره موبایل ارسال خواهد شد.
زمان برگزاری کارگاه : 10 و 11 خرداد 1401
ساعت: 18 الی 20
مهلت ثبت نام: 08 خرداد 1401
 نحوه ثبت نام: ارسال اطلاعات شامل: نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره دانشجویی، رشته و مقطع تحصیلی، نام و نام خانوادگی استاد راهنمای مربوطه به آدرس ایمیل: hse@malayeru.ac.ir

 
اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی در آزمایشگاه
معاونت پژوهشی و فناوری و کمیته HSE دانشگاه ملایر برگزار می کند:
کارگاه آموزشی " ایمنی در آزمایشگاه "
" ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی "
به اطلاع دانشجویان گرامی تحصیلات تکمیلی ورودی نیمسال 982 ، 991 و 992 دانشگاه می رساند حسب هماهنگی های به عمل آمده و مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، اخذ گواهی شرکت در کارگاه آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE)) با عنوان " ایمنی در آزمایشگاه " برای انجام مراحل تصویب پروپوزال، دریافت مجوز حضور در آزمایشگاه / کارگاه پژوهشی برای دانشجویان با زمینه کاری آزمایشگاهی الزامی می باشد. لذا لازم است دانشجویان تحصیلات تکمیلی که پیامک برای آنها ارسال شده است، نسبت به ثبت نام و شرکت در کارگاه " ایمنی در آزمایشگاه " اقدام نمایند. لینک کارگاه پس از ثبت نام به شماره موبایل ارسال خواهد شد.
زمان برگزاری کارگاه : 20 آذر 1400
ساعت: 18 الی 20
نحوه ثبت نام: ارسال اطلاعات شامل: نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره دانشجویی، رشته و مقطع تحصیلی، نام و نام خانوادگی استاد راهنمای مربوطه به آدرس ایمیل:
hse@malayeru.ac.ir
مهلت ثبت نام: 17 آذر 1400
 
راه اندازی سامانه خوداظهاری سلامت پرسنل دانشگاه
احتراما به اطلاع اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه می رساند سامانه خوداظهاری سلامت پرسنل دانشگاه راه اندازی شد. لطفا به منظور پایش وضعیت سلامت خود و به صورت ماهیانه فرم مذکور را تکمیل نمائید.
شایان ذکر است در صورت مشاهده علائم کووید 19 در اولین فرصت مجددا این فرم را تکمیل نمائید.

سامانه خود اظهاری سلامت پرسنل دانشگاه ملایر در شرایط کرونا
کمیته بحران دانشگاه ملایر
پیوند مفیدبيشتر