كوچك يا بزرگ كردن بخش :.سامانه های دریافت اطلاعات
سامانه خود اظهاری سلامت پرسنل دانشگاه ملایر در شرایط کرونا
توضیحات
همکار محترم:
جهت ورود به سیستم کد ملی و شماره شناسنامه خود و کد امنیتی را وارد نموده و ورود به سیستم را کلیک نمائید.
در صورت ورود صحیح، اطلاعات کاربری شما در زیر همان کادر نمایش داده خواهد شد.
برای ثبت اطلاعات اعضای خانواده و افراد تحت تکفل، آیکن مربوطه در آخرین ستون جدول را کلیک کنید.
در صورتی که اطلاعات شما موجود نیست به آدرس: « yun.ir/thd » (لینک کوتاه شده است) مراجعه نموده و اطلاعات را در سامانه مربوطه وارد نمائید.
اطلاعات شخصی
* نام کاربری(کد ملی)
* کلمه عبور (شماره شناسنامه)
کد امنیتی
 

ثبت و ویرایش اطلاعات