چهارشنبه 9 خرداد 1403   03:55:29
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار دانشگاهبيشتر
1403/2/1 شنبه چاپ مقالات عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی و آمار در مجلات 10 درصد برتر گروه موضوعی
مقاله دکتر محسن اسماعیل بیگی از اعضای هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی و آمار و همکاران ایشان مسعود عزتی و احمد کمندی با عنوان
Novel approaches for hyper-parameter tuning of physics-informed Gaussian processes: application to parametric PDEs
در مجله
Engineering with Computers
و همچنین مقاله دیگر ایشان با همکاری دانشجوی تحت راهنمایی، خانم ماندانا سلیمانی و سایر همکاران با عنوان
Analyzing the effects of various isotropic and anisotropic kernels on critical heat flux prediction using Gaussian process regression
در مجله
Engineering Applications of Artificial Intelligence
که براساس ضریب تاثیر جزء 10 درصد برتر گروه موضوعی می باشند به چاپ رسیده است. این موفقیت را خدمت ایشان تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون را از خداوند منان برایشان خواستاریم.
معاونت پژوهشی و فناوری