یکشنبه 3 تیر 1403   17:06:13
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
کمیته (HSE)بيشتر
چهارشنبه 8 اسفند 1397 معرفی اعضای کمیته HSE

رئیس کمیته: دکتر خسرو سایوند

دبیر کمیته: دکتر محبوبه ضرابی

 

سایر اعضای کمیته:

·         دکتر هدایت الله اعتمادی‌زاده

·         دکتر رشید رضایی

·         دکتر فرشید میرزائی

·       دکتر محمد بشیر گنبد

·         دکتر مهدی رضایی صامتی

·         دکتر علی‌رضا ایلدرمی

·         دکتر شهریار مهدوی

·         دکتر رسول احمدی ‌فر

·         دکتر علی ختن لو

·         دکتر علیرضا سوری

·        دکتر امیرحسین سیاح زاده

·         دکتر مجید رستمی بروجنی

·        دکتر محمود مرادی

·         دکتر ثمر مرتضوی

·         دکتر آریاپوران

·         دکتر مریم رحیمی

·          آقای غلامرضا فارسی

·          آقای جواد پورتقی