يكشنبه 19 مرداد 1399   19:31:49
کمیته (HSE)بيشتر
چهارشنبه 8 اسفند 1397 معرفی اعضای کمیته

رئیس کمیته: دکتر خسرو سایوند

دبیر کمیته: دکتر نسرین حسن زاده

بازرس کمیته: دکتر جواد غلامی

 

سایر اعضای کمیته:

·         دکتر هدایت الله اعتمادی­زاده

·         دکتر رشید رضایی

·         دکتر رعد چگل

·         مهندس سید مصطفی میرشاه­ولد

·         دکتر مهدی رضایی صامتی

·         - دکتر علی­رضا ایلدرمی

·         دکتر محمود مرادی

·         دکتر رسول احمدی­فر

·         دکتر فرشید میرزایی

·         دکتر ثمر مرتضوی

·         دکتر آریاپوران

·         دکتر امین محب­خواه

·         آقای علی سوری­نیا

·         دکتر شهریار مهدوی

·         دکتر علیرضا سوری

·         دکتر محمد بشیر گنبد

·          دکتر مجید رستمی بروجنی

·          دکتر مریم رحیمی