سه‌شنبه 8 خرداد 1403   09:29:52
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
سید مصطفی میرشاه ولد

سید مصطفی میرشاه ولد

سید مصطفی میرشاه ولد

سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکزی

تلفن محل کار: 32355414

تلفن داخلی: 346