تلفن های دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملایر
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر احسان ترکاشوند مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملایر 32457417 232
حجت الاسلام والمسلمین جواد خراسانی مدیر اجرایی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملایر 32457418 237
حجت الاسلام والمسلمین مرتضی بشیرگنبدی کارشناس دبیرخانه دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملایر 32457419 237
سمیه خانجانی کارشناس واحد خواهران دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 32457420 232

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32457300، 32457350و 32457400تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.