تلفن های دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملایر
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
حجت الاسلام والمسلمین مهدی عباسیسرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملایر33339980237
حجت الاسلام والمسلمین جواد خراسانیمدیر اجرایی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملایر33339880237
عباس خلیلیکارشناس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری33339980235
سمیه خانجانیکارشناس واحد خواهران دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری33339980235

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 33339840 ، 33339841 و 33339843 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.