تلفن های دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملایر
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
حجت الاسلام والمسلمین مهدی عباسی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملایر 32456513 237
حجت الاسلام والمسلمین جواد خراسانی مدیر اجرایی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملایر 32456513 237
سمیه خانجانی کارشناس واحد خواهران دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 32456513 235

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32456517، 32456518و 32355470 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.