تلفن های دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملایر
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
حجت الاسلام والمسلمین مهدی عباسی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملایر 33339980 237
حجت الاسلام والمسلمین جواد خراسانی مدیر اجرایی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملایر 33339880 237
عباس خلیلی کارشناس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 33339980 235
سمیه خانجانی کارشناس واحد خواهران دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 33339980 235

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 33339840 ، 33339841 و 33339843 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.