لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر احسان ترکاشوند رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی 32355348 401 و 406
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد کاکاوند مسئول پیگیری امور معاونت دانشکده ادبیات و علوم انسانی 32355348 401 و 405
دکتر یاسین حسینی مسئول پیگیری امور گروه دروس عمومی و تربیت بدنی
دکتر جواد کریمی مدیرگروه روانشناسی 402
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید مرتضی هنرمند مدیرگروه معارف اسلامی 417
حجت الاسلام والمسلمین دکتر جمال سروش مسئول راه اندازی و پیگیری امور گروه فلسفه و کلام اسلامی 417
دکتر ساسان ملکی سرپرست گروه زبان و ادبیات انگلیسی 411
دکتر حبیب اله کیانی مسئول راه اندازی و پیگیری امور گروه حقوق 416
دکتر هانیه کلانتری دهقی سرپرست گروه علوم تربیتی 410
دکتر فتانه یاراحمدی سرپرست گروه مدیریت 403
زهرا جباری مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی 32355348 420
احد کیانی کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی 32355451 408
زمزم الهدی محبوبی کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی 32355451 408

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32456518، 32456519و 32456520 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.