لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر رسول احمدی فررئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی32355348401 و 406
دکتر یدالله قاسمی پورمعاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی32355348401 و 405
دکتر یاسین حسینیمسئول پیگیری امور گروه دروس عمومی و تربیت بدنی
دکتر جواد کریمیمدیرگروه روانشناسی402
حجت الاسلام والمسلمین دکتر احسان ترکاشوندمدیرگروه معارف اسلامی417
دکتر مهین کرامتی فردمسئول پیگیری امور گروه فلسفه و کلام اسلامی417
دکتر ساسان ملکیسرپرست گروه زبان و ادبیات انگلیسی 411
دکتر مهرانگیز روستاییمسئول راه اندازی و پیگیری امور گروه حقوق416
دکتر هانیه کلانتری دهقیسرپرست گروه علوم تربیتی410
دکتر فتانه یاراحمدیسرپرست گروه مدیریت403
زهرا جباریمسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی32355348420
احد کیانیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی32355451408
زمزم الهدی محبوبیکارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی32355451408

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 33339840 ، 33339841 و 33339843 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.