لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر احسان ترکاشوند رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی 32355348 417
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد کاکاوند مسئول پیگیری امور معاونت دانشکده ادبیات و علوم انسانی 32355348 425
دکتر یاسین حسینی مسئول پیگیری امور گروه دروس عمومی و تربیت بدنی
دکتر یداله قاسمی پور مسئول پیگیری امور گروه روانشناسی 409
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید مرتضی هنرمند مدیرگروه معارف اسلامی 424
حجت الاسلام والمسلمین دکتر جمال سروش مسئول راه اندازی و پیگیری امور گروه فلسفه و کلام اسلامی 411
دکتر غیاث الدین علیزاده سرپرست گروه زبان و ادبیات انگلیسی 413
دکتر حبیب اله کیانی مسئول راه اندازی و پیگیری امور گروه حقوق 421
دکتر هانیه کلانتری دهقی سرپرست گروه علوم تربیتی 407
دکتر سید مهدی میرمهدی مسئول پیگیری امور گروه مدیریت 405
احد کیانی کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی 32355451 408
طالب شیرزادی کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی 32355451 408
فرشاد شیخ الملوکی کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مریم الف خانی مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی 32355348 401 و 402

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32456518، 32456519و 32456520 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.