لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر رسول احمدی فر رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی 32355348 401 و 406
دکتر یدالله قاسمی پور معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی 32355348 401 و 405
دکتر یاسین حسینی مسئول پیگیری امور گروه دروس عمومی و تربیت بدنی
دکتر جواد کریمی مدیرگروه روانشناسی 402
حجت الاسلام والمسلمین دکتر احسان ترکاشوند مدیرگروه معارف اسلامی 417
دکتر مهین کرامتی فرد مسئول پیگیری امور گروه فلسفه و کلام اسلامی 417
دکتر ساسان ملکی سرپرست گروه زبان و ادبیات انگلیسی 411
دکتر مهرانگیز روستایی مسئول راه اندازی و پیگیری امور گروه حقوق 416
دکتر هانیه کلانتری دهقی سرپرست گروه علوم تربیتی 410
دکتر فتانه یاراحمدی سرپرست گروه مدیریت 403
زهرا جباری مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی 32355348 420
احد کیانی کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی 32355451 408
زمزم الهدی محبوبی کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی 32355451 408

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 33339840 ، 33339841 و 33339843 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.