لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر احسان ترکاشوند رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی 32355348 401 و 406
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد کاکاوند مسئول پیگیری امور معاونت دانشکده ادبیات و علوم انسانی 32355348 401 و 405
طالب شیرزادی مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی 32355348 401
دکتر یاسین حسینی مسئول پیگیری امور گروه دروس عمومی و تربیت بدنی
دکتر یداله قاسمی پور مسئول پیگیری امور گروه روانشناسی 402
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید مرتضی هنرمند مدیرگروه معارف اسلامی 417
حجت الاسلام والمسلمین دکتر جمال سروش مسئول راه اندازی و پیگیری امور گروه فلسفه و کلام اسلامی 417
دکتر ساسان ملکی سرپرست گروه زبان و ادبیات انگلیسی 411
دکتر حبیب اله کیانی مسئول راه اندازی و پیگیری امور گروه حقوق 416
دکتر هانیه کلانتری دهقی سرپرست گروه علوم تربیتی 410
دکتر سید مهدی میرمهدی مسئول پیگیری امور گروه مدیریت 403
احد کیانی کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی 32355451 408
زمزم الهدی محبوبی کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی 32355451 408

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32456518، 32456519و 32456520 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.