تلفن های حوزه ریاست
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر ابراهیم محمدی منش رئیس دانشگاه ملایر 32456502 201 و 202
دکتر کیومرث قیصری گودرزی رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی 32456502 201-202
غلامرضا فارسی مدیر حراست 32456503 213
مجتبی زمانیان مدیر طرح و برنامه 32355370 208
دکتر سید سجاد کاظمی مدیر امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات 32355368 224
دکتر محمد رضا محبی فر رییس گروه همکاریهای علمی بین المللی و دانشجویان غیرایرانی 32355416 216
دکتر حامد چگینی رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 32355438 218
معصومه باقری رئیس گروه تحول اداری، بهره وری و آموزش کارکنان 32355482 210
دکتر مهدی غیاثوندان رئیس گروه امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 32456514 220
امیرحسین ناصرپور کارشناس دفتر ریاست 32456502 201
داود صلواتی گزینش کارکنان 32355488 233
رضا جعفری کارشناس مسئول روابط عمومی و کارشناس پورتال دانشگاه ملایر 32355413 204
زهره قیاسوند کارشناس طرح و برنامه 32355378 207
محمد مهری رئیس اداره حفاظت اسناد و رایانه 214
رسول سرکبود مسئول انتظامات 219
حسین منصوری کارشناس دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
جلال مهدی پناه کارشناس اداره حفاظت فیزیکی 32355490 214

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32456517، 32456518و 32355470 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.