یکشنبه 3 تیر 1403   16:48:34
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
حجت الاسلام والمسلمین دکتر یحیی نورمحمدی نجف آبادی
سرپرست دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر یاسین حسینی
سرپرست معاونت دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر یاسین حسینی
مدیر گروه علوم ورزشی
دکتر یداله قاسمی پور
مسئول پیگیری امور گروه روانشناسی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید مرتضی هنرمند
مدیرگروه معارف اسلامی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر جمال سروش
مسئول راه اندازی و پیگیری امور گروه فلسفه و کلام اسلامی
دکتر غیاث الدین علیزاده
سرپرست گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتر حبیب اله کیانی
مسئول راه اندازی و پیگیری امور گروه حقوق
دکتر محسن نظرزاده
سرپرست گروه علوم تربیتی
دکتر سید مهدی میرمهدی
مسئول پیگیری امور گروه مدیریت
زهرا جباری
مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی
احد کیانی
کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محمد شمس بخش
کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی