چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400   16:08:50
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
حجت الاسلام والمسلمین دکتر احسان ترکاشوند
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد کاکاوند
دکتر یاسین حسینی
  • 1395/9/21 یکشنبه دکتر یاسین حسینی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مسئول پیگیری امور گروه دروس عمومی و تربیت بدنی
دکتر جواد کریمی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر احسان ترکاشوند
حجت الاسلام والمسلمین دکتر جمال سروش
دکتر ساسان ملکی
  • 1395/9/20 شنبه دکتر ساسان ملکی دانشکده ادبیات و علوم انسانی سرپرست گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتر حبیب اله کیانی
دکتر هانیه کلانتری دهقی
دکتر فتانه یاراحمدی
زهرا جباری
  • 1396/1/30 چهارشنبه زهرا جباری مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی
احد کیانی
  • 1394/2/21 دوشنبه احد کیانی کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی
زمزم الهدی محبوبی
1