سه‌شنبه 28 فروردین 1403   09:08:05
گروه دروس عمومی و معارف اسلامی
1399/2/16 سه‌شنبه
 گروه معارف اسلامی با هدف تأمین مدرس دروس معارف اسلامی تأسیس شده است و در حال حاضر دروس معارف اسلامی شامل مبانی نظری اسلام(4 واحد)، اخلاق اسلامی(2 واحد)، انقلاب اسلامی(2 واحد)، تاریخ و تمدن اسلامی(2 واحد)، آشنایی با منابع اسلامی(2 واحد)، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی(2 واحد) در این گروه ارایه می‌شود.